Ak ownership thinking, tak potom aj ownership acting

V mnohých firmách sa stáva trendovým výrazom spojenie „ownership thinking“, ktoré sa používa smerom k radovým zamestnancom. Zjednodušene ide o požiadavku, aby v rámci svojej každodennej práce zamestnanci mysleli a konali „ako majiteľ“.

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o skvelú myšlienku a ešte lepší prístup - pretože ak by zamestnanci naozaj uvažovali ako majitelia, firmám by sa zaručene darilo lepšie.

Prax je však trochu iná - zdá sa, že napriek výzvam a apelom na zamestnancov sa darí integrovať „ownership thinking“ iba vo veľmi malom percente; ak vôbec. Prečo to tak je?

Read More
Chceme zmeniť život? Zmeňme vysávač.

Asi každý z nás potreboval niekedy zásadne zmeniť veci vo svojom pracovnom alebo súkromnom živote.

Napríkad moji klienti sa na mňa ako trénera a konzultanta často obracajú s požiadavkou na dodanie služby (školenie, prednáška, stratégia), ktorej výsledkom bude zmena - lepšia interná komunikácia, vyšší predaj, ambasádorstvo a lojalita zamestnancov.

A tieto pracovné zmeny( rovnako, ako naše súkromné zmeny a zlepšenia) chceme dosiahnuť „vysvetlením“, „naučením”, „pochopením“ - ich dôležitosti, užitočnosti, potreby, atď. Takto to ale nefunguje…

Read More
Oliver Jakubik
Ako vniesť skutočný poriadok do úloh a projektov?

V dnešnej dobe sa najmä freelanceri a malé spoločnosti stretávajú na jednej strane s požiadavkou klientov na paralelné riešenie viacerých, často komplikovaných a rozsiahlych projektov, vrátane zapojenia externých spolupracovníkov a na strane druhej s nutnosťou rozumne investovať svoj čas, venovať pozornosť skutočne podstatným veciam a pritom nezabudnúť na malé úlohy a detaily, ktorých absencia však môže výrazne znížiť kvalitu dodaných výstupov a spokojnosť zákazníka.  

Read More
TOGGL - moderný time tracking pre freelancerov a podnikateľov

Konzultanti, dizajnéri, programátori, projektoví manažéri, copywriteri a mnohé ďalšie profesie majú svoje odmeňovanie postavené na hodinovej sadzbe. Preto je jednoduché, prehľadné a spoľahlivé sledovanie času, stráveného nad projektami jednotlivých klientov, nielen praktickou každodennou potrebou, ale tiež súčasťou budovania značky, dôveryhodnosti a profesionálnej reputácie. 

Read More