5 nových symbolov moci a úspechu

Nie, toto nie je ďalší z článkov o klasických symboloch, ktoré sú (vraj) dôkazom úspechu, bohatstva či vplyvu. Toto je úvaha o piatich oblastiach, ktorých dosiahnutie je podmienené skutočnou vnútornou silou a mocou vziať svoj život do vlastných rúk.

Read More
Zo životaOliver Jakubik
Ak ownership thinking, tak potom aj ownership acting

V mnohých firmách sa stáva trendovým výrazom spojenie „ownership thinking“, ktoré sa používa smerom k radovým zamestnancom. Zjednodušene ide o požiadavku, aby v rámci svojej každodennej práce zamestnanci mysleli a konali „ako majiteľ“.

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o skvelú myšlienku a ešte lepší prístup - pretože ak by zamestnanci naozaj uvažovali ako majitelia, firmám by sa zaručene darilo lepšie.

Prax je však trochu iná - zdá sa, že napriek výzvam a apelom na zamestnancov sa darí integrovať „ownership thinking“ iba vo veľmi malom percente; ak vôbec. Prečo to tak je?

Read More
Chceme zmeniť život? Zmeňme vysávač.

Asi každý z nás potreboval niekedy zásadne zmeniť veci vo svojom pracovnom alebo súkromnom živote.

Napríkad moji klienti sa na mňa ako trénera a konzultanta často obracajú s požiadavkou na dodanie služby (školenie, prednáška, stratégia), ktorej výsledkom bude zmena - lepšia interná komunikácia, vyšší predaj, ambasádorstvo a lojalita zamestnancov.

A tieto pracovné zmeny( rovnako, ako naše súkromné zmeny a zlepšenia) chceme dosiahnuť „vysvetlením“, „naučením”, „pochopením“ - ich dôležitosti, užitočnosti, potreby, atď. Takto to ale nefunguje…

Read More
Oliver Jakubik