OLIVER JAKUBIK

 personal influence

Ako môžeme komunikovať efektívne a zároveň presvedčivo? Ako dokážeme vytvoriť atraktívnu prezentáciu a viesť ju bez stresu, s úsmevom a zvládnutím interakcie s publikom? Ako sa formujú rozhodnutia ľudí a ako ich vieme ovplyvniť? Spoznajte už dnes funkčné zručnosti, podporujúce rozvoj vášho osobného vplyvu a značky.

mindselling

Psychológia rozhodovania a sugestívna komunikácia pre nový pohľad a úspechy pri rozvoji predaja a zákazníckych vzťahov, komunikácii značky a motivácií tímu.

Zažite školenia a prednášky, postavené na konkrétnych, praktických a okamžite aplikovateľných poznatkoch, ktoré viac ako 3 500 účastníkov dlhodobo hodnotí ratingom spokojnosti viac ako 96%.

ČO VŠETKO môžeme naozaj dosiahnuť?

Moderné poznatky behaviorálnych a psychologických vied nám dnes dávajú nové odpovede a konkrétne komunikačné vzorce na otázky, ktoré si obchodníci a manažéri dlhodobo kladú - čo sa deje v hlave človeka pri rozhodovaní, ako môžeme tento proces ovplyvniť a ako dokážeme naviesť pozornosť, uvažovanie, cítenie a rozhodovanie želaným smerom?

Školenie „Mindselling“ neprináša štandardný model klasických obchodných, argumentačných či komunikačných zručností, ale ide hlbšie - pomocou spoznania rozhodovacích procesov a sugestívnych komunikačných techník dáva manažérom a obchodníkom silný nástroj pre dosiahnutie nových výsledkov vo svojej každodennej pracovnej činnosti. 

presentation hacks

obsah stránky pripravujem

smart time 2019

Získajte nový pohľad na osobnú produktivitu a efektivitu práce vďaka moderným technikám a odborným poznatkom, vneste trvalý poriadok do svojich úloh, projektov, termínov, operatívnych požiadaviek, priorít a e-mailových správ, a získajte 1 hodinu času denne navyše. 

_Smart-Time-Osobna-Produktivita-Time-Management-Skolenie.jpg