mindselling

Psychológia rozhodovania a sugestívna komunikácia pre nový pohľad a úspechy pri rozvoji predaja a zákazníckych vzťahov, komunikácii značky a motivácií tímu.

Zažite školenia a prednášky, postavené na konkrétnych, praktických a okamžite aplikovateľných poznatkoch, ktoré viac ako 3 500 účastníkov dlhodobo hodnotí ratingom spokojnosti viac ako 96%.