FLOWY - OJC, s. r. o.  spracúva cookies nasledujúcim spôsobom:

Cookies umožňujú vylepšenie služieb. Niektoré cookies sú nevyhnutné na správne fungovanie stránky, iné sa využívajú na zvýšenie kvality stránky a spokojnosti užívateľa.

Nevyhnutné cookies umožňujú:

  • zapamätať si obsah vášho objednávkového formuláru;

  • zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti;

Funkčné cookies umožňujú:

  • zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky,

Výkonnostné cookies umožňujú:

  • podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite;

  • zvýšenie spokojnosti užívateľa;

Cielené cookies umožňujú:

  • zdieľať a „lajkovať‟,

  • zasielať informácie na iné webové stránky na prispôsobenie ich inzercie.

 

Príklady využitia

Cookies sa využívajú na celkové vylepšenie služieb pre vás, napríklad:

  • umožňujú rozoznať vaše zariadenie, takže nemusíte počas jednej úlohy zadávať tú istú informáciu niekoľkokrát;

  • merajú, koľko ľudí využíva určité služby, aby sa tieto mohli pre užívateľov vylepšiť a aby sa zabezpečila dostatočná kapacita na ich potrebnú rýchlosť;

  • analyzujú údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako používate online služby, aby sme tieto mohli skvalitniť.

 

Ak nepovolíte použitie cookies, určité funkcie a stránky nebudú fungovať tak, ako by mali. 

Ak chcete niektoré cookies vymazať už vo vašom počítači, prosím, pozrite si pokyny vo vašom prehliadači tak, že kliknete v jeho menu na „Pomoc”. 

Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, nájdete na http://www.aboutcookies.org (v angličtine) alebo kliknite na „Pomoc” v menu vášho prehliadača.