Posts tagged slobodna firma
Ak ownership thinking, tak potom aj ownership acting

V mnohých firmách sa stáva trendovým výrazom spojenie „ownership thinking“, ktoré sa používa smerom k radovým zamestnancom. Zjednodušene ide o požiadavku, aby v rámci svojej každodennej práce zamestnanci mysleli a konali „ako majiteľ“.

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o skvelú myšlienku a ešte lepší prístup - pretože ak by zamestnanci naozaj uvažovali ako majitelia, firmám by sa zaručene darilo lepšie.

Prax je však trochu iná - zdá sa, že napriek výzvam a apelom na zamestnancov sa darí integrovať „ownership thinking“ iba vo veľmi malom percente; ak vôbec. Prečo to tak je?

Read More