Posts tagged Redbooth
Ako vniesť skutočný poriadok do úloh a projektov?

V dnešnej dobe sa najmä freelanceri a malé spoločnosti stretávajú na jednej strane s požiadavkou klientov na paralelné riešenie viacerých, často komplikovaných a rozsiahlych projektov, vrátane zapojenia externých spolupracovníkov a na strane druhej s nutnosťou rozumne investovať svoj čas, venovať pozornosť skutočne podstatným veciam a pritom nezabudnúť na malé úlohy a detaily, ktorých absencia však môže výrazne znížiť kvalitu dodaných výstupov a spokojnosť zákazníka.  

Read More